Contextuele psychotherapie

 

De grondlegger van de contextuele psychotherapie is de Hongaars-Amerikaanse psychiater Ivàn Böszörmènyi-Nagy.

Het is een integratief gedachtengoed waarbij zowel de psychologie, het relationeel ethische, het systemische als psychodynamisch referentiekader geïntegreerd worden. De belangrijgste focus gaat naar de intergenerationele dynamieken en het zoeken naar een evenwichtige en rechtvaardige balans in geven en nemen.In het hulpverleningsproces wordt bijzonder veel aandacht besteed aan de therapeutische relatie en de verbinding tussen zichzelf en de omgeving.

Doel: Door het vinden van een evenwichtigere en rechtvaardigere (generationele) balans tussen geven en nemen komen tot een grotere vrijheid, autonomie en verantwoordelijkheid.

Belangrijkste verschillen tussen psychiater, psycholoog en psychotherapeut.

  • Een psychiater is een dokter die zich na de opleiding tot arts heeft gespecialiseerd in geestesziekten. Een psychiater behandelt vooral ernstige psychiatrische ziekten. Bij een psychiater ligt de focus op de behandeling door medicatie van psychiatrische stoornissen. Hij baseert zich op de DSM code die reeds aan zijn 5 de versie toe is.
  • Een psycholoog is geen arts, maar heeft een universitair diploma in de psychologie. Tijdens die universitaire opleiding specialiseert de toekomstige psycholoog zich in één bepaalde richting. Bijvoorbeeld in de onderwijspsychologie, arbeidspsychologie, of klinische psychologie. De focus van de psychologie gaat  vooral naar de interne dynamieken. De psycholoog werkt vooral op basis van diagnoses en onderzoek.
  • Een psychotherapeut is iemand die beroepshalve mensen met geestelijke problemen helpt. Een psychotherapeut heeft een aanvullende psychotherapie-opleiding gevolgd. Er bestaan verschillende vormen van psychotherapie. Bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie, systeemtherapie, Gestalttherapie, psychoanalyse of contextuele therapie. Elk ervan heeft zijn eigen uitgangspunten en ideeën over wat een therapie inhoudt.
     
    Psychologen en psychotherapeuten mogen geen geneesmiddelen voorschrijven.
    Voor een bezoek aan een psychotherapeut en psycholoog bestaat nog geen tussenkomst. Wel hebben de verschillende ziekenfondsen elk hun eigen systeem waardoor in bepaalde omstandigheden  een bepaalde tegemoetkoming mogelijk is.